}

Realizace

Naše firma je schopna nabídnout i aplikovat kvalitní a přitom i cenově výhodné zařízení, přičemž realizace kompletní zakázky probíhá v návaznosti na předchozí engineering a tvorbu technické dokumentace v těchto krocích:

Řízení zakázek

Kvalitní řízení zakázky je důležitým předpokladem úspěchu. Složité technologické celky s sebou nesou v průběhu všech fází zakázky řadu změn a upřesnění. Je však důležité, aby i přes tyto překážky byly všechny činnosti stále koordinovány. A to zejména ve vztahu na stanovené cíle - kvalitu dodávek, termíny plnění, odsouhlasené ceny a celkovou spolupráci všech zúčastněných firem.

Přestože většinou pracujeme jako partner hlavního dodavatele technologie, máme stále na mysli, že vše musí fungovat jako jeden vyladěný celek. 

Dodávka komponent

Součástí dodávek komponent bývají obvykle vybavené rozvaděčové skříně včetně řídicích systémů a prvků výkonové regulace, dále kabeláž, nosný montážní materiál, spínací a ovládací skříně.V případech, kdy zákazník preferuje jiné komponenty, než které běžně dodáváme, snažíme se vyjít vstříc.

Při realizaci kompletních dodávek jsou součástí našich zakázek rovněž přístroje pro měření a regulaci (polní instrumentace), bez kterých by se proces automatizace neobešel. 

V posledních letech je kladen velký důraz na plnění norem týkajících se bezpečnosti pracovních strojů a procesů. I v našich řešeních zohledňujeme tyto požadavky a klademe na ně velký důraz.

Montáž a uvedení do provozu

Na základě projektové dokumentace provedeme kompletní instalaci elektro zařízení na místě realizace v dohodnutém rozsahu podle potřebných norem a standardů. 

Po kompletní montáži probíhají okruhové testy s návazností na řídicí systém jak na vstupní, tak i na výstupní části. Po této kontrole je podle stanoveného harmonogramu postupně prováděno oživení jednotlivých částí, až je nakonec celá technologie uvedena do provozu. V této fázi se rovněž v plné míře úročí dlouholeté zkušenosti a znalosti našich techniků s různými technologickými částmi. 

Dodávka obslužného softwaru a vizualizace

Nezbytnou součástí výše uvedeného uvádění do provozu je i odzkoušení plné funkčnosti námi dodávaného obslužného SW řídicího systému a vizualizace.

Grafická vizualizace na obrazovkách PC, ovládacích panelech nebo mobilních tabletech může zobrazovat žádané a skutečné hodnoty, alarmy, definovaná chybová hlášení nebo i trendy analogových hodnot.  V různých úrovních přístupu umožňuje rovněž obsluze měnit parametry, případně receptury technologie. Součástí řešení bývá také archivace naměřených hodnot v průběhu provozní doby, což bývá častým požadavkem kontrolních státních orgánů. (ČIŽP a další).

Po uvedení do provozu obvykle následuje zkušební provoz a zaškolení obsluhy k ovládání technologie a vizualizace. Na tuto etapu zakázek klademe velký důraz. 

Dokumentace

Životní cyklus zakázky je ukončen předáním kompletní dokumentace elektro ve stupni skutečného provedení, v tištěné i elektronické podobě.

Nedílnou součástí je rovněž průvodní technická dokumentace, což jsou návody a technické listy přístrojů použitých při realizaci. Standardně také dodáváme listy s výpisem nastavených parametrů přístrojů, které to umožňují. Nejčastěji jsou to frekvenční měniče nebo elektropneumatické regulátory apod. Pokud je součástí kontraktu požadavek na dodávku kalibračních listů a certifikátů, pak jsou tyto dokumenty převzaty od výrobců a rovněž doloženy.

Součástí naší standardní dodávky je rovněž provozní příručka s popisem vizualizace a jejich ovládacích prvků.

Při dodávkách do zahraničí, a především mimo Evropskou Unii, je samozřejmostí dodání všech potřebných dokumentů a certifikací požadovaných daným trhem.

Chcete nezávazně poptat produkty, ceny, vybavení,...


Pište na
tep@enetex.cz

Volejte od 8 do 17
+420 557 423 311

Nebo použijte
> > > poptávkový formulář

> > > máme Vám zavolat?

Chcete nezávazně poptat produkty, ceny, vybavení,...


Pište na
tep@enetex.cz

Volejte od 8 do 17
+420 557 423 311

Nebo použijte
> > > poptávkový formulář

> > > máme Vám zavolat?