}

Engineering

Každý začátek nemusí být vždy těžký. Rozjezd zakázky může být snazší, pokud je proveden kvalitní engineering. Tento pojem pod sebou skrývá několik samostatných činností, které však, pokud jsou provedeny správně, umožní nejen zkrátit celkovou dobu příprav k zahájení realizace, ale mohou také celý proces zefektivnit. Navrhujeme průmyslovou automatizaci s důrazem na funkčnost, spolehlivost a nízké náklady.

Poradenství

Životní cyklus kompletní zakázky obvykle začíná u jednacího stolu a pokračuje přes počítače konstruktérů a projektantů až k samotné realizaci. V poradenství využíváme dlouholeté zkušenosti našich zaměstnanců, sledování nových trendů v technice a schopnost hledat nová řešení. Nejen díky tomu přinášíme našim zákazníkům vyšší přidanou hodnotu.

Vyhledáváme nová řešení a nápady s cílem zvýšení kvality celého díla.
Provádíme studie a analýzy stávajících i nových projektů

 • studie návratnosti – finanční rozvaha
 • zvýšení účinnosti technologie
 • zjednodušení původního technického řešení
 • zpracování protokolu o určení vnějších vlivů

Projekční činnost

Projekce elektro je nedílnou součástí kompletních dodávek naší firmy. Jakmile je přesně definováno a odsouhlaseno zadání, rozsah a hranice dodávek jednotlivých částí, začínáme zpracovávat projektovou dokumentaci technologické elektroinstalace.

Řadě zákazníků dodáváme projektovou dokumentaci jako samostatný produkt.

Hotové projekty dodáváme v tištěné i elektronické podobě v systémech EPLAN,  ELCAD a AutoCAD LT dle přání zákazníka.

Řízení projektů

Čas jsou peníze. Proto na řízení celého projektu v souladu s požadavky zákazníka klademe patřičnou pozornost. Využíváme pokročilé nástroje pro koordinaci prací, termínů a řešení nenadálých situací. Dokážeme odhadnout klíčové body projektu, pohlídat důležité termíny a pracovat podle odsouhlaseného harmonogramu.

Obvyklý průběh projektu je následující:

 • Stanovení cílů a výsledných parametrů, včetně termínů
 • Zhodnocení technických možností zařízení
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Dodání elektromateriálu, vytvoření ovládacího SW a vizualizací
 • Zapojení, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy

Studie a analýzy pohonů

Na základě strojních či technologických podkladů můžeme našim zákazníkům připravit studii pohonů. Jedná se o návrh, ve kterém se provádí optimalizace elektrických pohonů s ohledem na klíčové požadavky – cena, způsob regulace, požadavky na technologické parametry, případně momentové řízení apod.

Z našich zkušeností z předchozích projektů a realizací doporučíme nejvhodnější typ elektrického pohonu.

Konzultace před zahájením projektu již přinesla našim zákazníkům nemalé finanční úspory a zabránila zbytečným následným výdajům.

Aplikovaný vývoj

Po ukončení realizace zakázky zůstáváme s našimi zákazníky v kontaktu. Úzce spolupracujeme na dalším vývoji a zdokonalování technické úrovně použitých zařízení a přístrojů tak, aby splňovaly náročné požadavky na legislativu. Zároveň se snažíme neustále zvyšovat užitnou hodnotu námi dodávaných realizací, ale nezvyšovat cenu za realizaci.

Aplikovaný vývoj je zaměřen zejména na tyto body:

 • optimalizaci výkonu zařízení
 • zvýšení efektivnosti provozu
 • přizpůsobení novým normám a požadavkům
 • procesní automatizaci

Kompetence a způsobilost

Abychom udržovali vysoký standard a úroveň znalostí našich specialistů, jsou zaměstnanci pravidelně proškolováni v rámci svých kompetencí a odbornosti.

Pro plnění legislativních požadavků v širokém rozsahu technologií vlastníme řadu oprávnění a osvědčení.

Nejdůležitější z nich jsou zde k nahlédnutí.

Mimo tato povinná školení probíhá rovněž, v souladu s příchodem nových technologií a výrobků, vnitrofiremní zvyšování odbornosti a sdílení osobních zkušeností.

Chcete nezávazně poptat produkty, ceny, vybavení,...


Pište na
tep@enetex.cz

Volejte od 8 do 17
+420 557 423 311

Nebo použijte
> > > poptávkový formulář

> > > máme Vám zavolat?

Chcete nezávazně poptat produkty, ceny, vybavení,...


Pište na
tep@enetex.cz

Volejte od 8 do 17
+420 557 423 311

Nebo použijte
> > > poptávkový formulář

> > > máme Vám zavolat?