ČOV Kyjov - plná automatizace

Chcete nezávazně poptat produkty, ceny, vybavení,...


Pište na
tep@enetex.cz

Volejte od 8 do 17
+420 557 423 311

Nebo použijte
> > > poptávkový formulář

> > > máme Vám zavolat?

Investor: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Místo realizace: Kyjov, Česká republika

Na jaře roku 2012 jsme byli osloveni naším dlouholetým partnerem, zda bychom se chtěli spolupodílet na akci s poněkud krkolomným názvem „Dispečerské řízení kanalizačního provozu – ČOV Kyjov – plná automatizace“. Protože s firmou VaK Hodonín spolupracujeme přes 25 let, a za tu dobu jsme pro ně připravili již více než 75 projektů jak ve „špinavé“, tak i „čisté“ vodě, byla odpověď na tuto otázku již předem jasná: „Jdeme do toho!“


Jak jsme čistili vodu, aneb projektem to všechno začíná…

Samotná čistírna s kapacitou 25.000 EO byla postavena v roce 1994 a i nyní zajišťuje čištění odpadních vod mechanicko-biologickou metodou pro město Kyjov a přilehlé okolí. Stavba je to velmi důležitá, neboť se stará nejen o 15.000 obyvatel, ale musí zvládnout produkci odpadních vod z místních průmyslových podniků. Zajímavostí je, že se na vytíženosti ČOV podílí, i když pouze sezónně, v regionu hojně rozšíření vinaři.

Důvody, které vedly investora pro tuto realizaci výše uvedeného záměru, byly v podstatě dva. Hlavním důvodem byla, jak již sám název napovídá, snaha o zajištění plné automatizace řízení a sledování provozních stavů celého technologického procesu čištění vody. Technické prostředky pro řízení a sledování použité při stavbě samotné, ale i postupně doplňované v průběhu provozu, byly na mezi životnosti jak technicky, tak i morálně. Dalším důvodem pro provedení akce byl rovněž stav elektroinstalace umístěné ve venkovních prostorách a v těsné blízkosti otevřené hladiny odpadních vod. Rozvaděče i přístroje v nich byly mnohde zasaženy korozí a jejich další provozování bylo nejen nevhodné, ale i nebezpečné.

Ještě než se započaly projektové práce, proběhlo několik setkání, kterých se, kromě našich projektantů, zúčastnili nejen zástupci investora (což byl především pan Mgr. Novotný a jeho kolegové), ale rovněž pánové z firmy REDIS s.r.o., která zajišťuje pro VaK Hodonín a.s. správu kanalizačního dispečinku. Dlouhé diskuze se vedly nejen nad technickým řešením, tak i samozřejmě nad tím, jak celou akci efektivně (což značí s minimem finančních prostředků) navrhnout a především za nepřetržitého provozu čistírny realizovat. Výsledkem těchto jednání pak byly podklady, které sloužily jako zadání pro náš projekt. Ve finále byl pro řízení a sledování procesů zvolen řídicí systém firmy B&R řady X20. Pro přenos dat mezi rozvaděči v technologii byl použit systém OminiTik 5HnD s integrovanými anténami.

Vzhledem k tomu, že byl ze strany investora vznesen požadavek, aby část napájecí elektroinstalace ČOV a elektroinstalace některých technologických částí (zvláště těch co byly dodány v pozdějších letech) byla alespoň částečně zachována stávající, bylo nezbytné provést kompletní zdokumentování stávajícího stavu. Podklady, které jsme obdrželi, byly sice dobře zpracované, ale výkresy některých částí technologie nebyly dodavatelskými firmami dodány v požadované kvalitě, nebo chybělo zpracování skutečného provedení. Ze zkušeností z předchozích akcí, i od jiných zákazníků, jsme věděli, že tato část přípravy projektu je rovněž velmi důležitá, neboť urychlí samotné zpracování výkresů, ale především zajistí skutečná data pro provozovatele zařízení.

Od té chvíle začala v podstatě „nejjednodušší“ část našeho úkolu - přenést zjištěné požadavky a poznatky do samotné výkresové dokumentace tak, aby na jeho základě mohl investor provést výběrové řízení na dodavatele samotné realizace. Uvozovky jsou namístě, neboť projektová dokumentace se ve finální části týkala 20 dílčích technologických rozvaděčů, měla 21 příloh a více než 150 stran textových a výkresových podkladů, vč. zapojovacích schémat a dispozic. Součástí akce byl i návrh nového pracoviště obsluhy ČOV Kyjov vybaveného PC s monitory a v neposlední řadě i rozšíření „mimiky“ na kanalizačním dispečinku v Hodoníně.

V průběhu tvorby dokumentace byly na pravidelných jednáních probírány a řešeny vzniklé dotazy tak, aby termín pro předání dokumentace nebyl ohrožen.

Všechno se nakonec stihlo včas a dokumentace byla předána v termínu, v listopadu 2012. Po realizaci akce v roce 2013, kterou zajistila firma ELPREMO Olomouc nám připadl finální úkol, zajistit dokumentaci skutečného stavu tak, aby měl investor ale hlavně jeho lidé v provozu k dispozici všechny podklady a mohli řešit případné provozní záležitosti s dokumentací v řádné podobě. Dokumentace na základě obdržených podkladů dodána v srpnu 2013.

„Máme v plánu rekonstruovat elektročásti dalších objektů“, říká pan Mgr. Novotný, „bude-li mít firma ENETEX-TEP zájem, rádi se zase na ně opět obrátíme.“

Galerie

Další reference

Chcete nezávazně poptat produkty, ceny, vybavení,...


Pište na
tep@enetex.cz

Volejte od 8 do 17
+420 557 423 311

Nebo použijte
> > > poptávkový formulář

> > > máme Vám zavolat?