Slavíme 20 let

Řízení linky na výrobu měděných anod

Chcete nezávazně poptat produkty, ceny, vybavení,...


Pište na
tep@enetex.cz

Volejte od 8 do 17
+420 557 423 311

Nebo použijte
> > > poptávkový formulář

> > > máme Vám zavolat?

Investor: Kovohuty, a.s.

Místo realizace: Kromapchy, Slovenská republika

V rekordně krátkém čase šesti měsíců jsme vyprojektovali, dodali a zprovoznili elektrotechnickou část technologické linky na výrobu měděných anod. Přispěli jsme tak k naplnění záměru investora vybudovat v místě tradiční hutní výroby, závod, který splňuje jak vysoké nároky na výkon, tak i přísné požadavky na ekologii. Takto rozsáhlé dílo potvrdilo technickou vyspělost našeho týmu inženýrů a techniků. 


Promyšlený projekt a engeeniring základem úspěchu

Základní kameny k úspěšné realizace položili naši inženýři již při projektování v první fázi zakázky. Postupně zpracovali veškeré požadavky na technologickou část i na způsob ovládání a monitorování všech procesů. Intenzivně konzultovali projekt se zástupci generálního dodavatele, investora a ostatních dodavatelských organizací.  Vznikl komplexní strojně-technologický projekt jako nosná kostra elektrotechnického projektu s časovým plánem, který jsme následně uváděli do života.

 

Realizace potvrdila souhru našich techniků a inženýrů

Realizovali jsme komplexní systém řízení technologie, její obsluhy a komunikace pro tři technologicky provázané celky - řízení pece a licího zařízení, tavení mědi v peci a následný odvod a čištění spalin, chlazení pece.

Nedílnou součástí plnění tak rozsáhlého díla byly i okruhové testy a kontroly zapojení v průběhu stavby. Tyto testy a měření jsme prováděli u všech částí technologie. Již při nich se projevily výhody zvolených řídicích prvků a použitého softwaru, což zkrátilo délku trvání těchto testů na minimum bez snížení kvality provedené práce.

Pomyslným vrcholem díla bylo ladění řídicího softwaru PLC a vizualizace celé technologie, tedy nejméně viditelná, avšak mimořádně důležitá část stavby. Jednotlivé bloky řízení vycházely z dokumentů dohodnutých v průběhu projektování a zadání, a proto byla i tato část splněna a předána včas a bez potíží. Celá technologie se tak odladila ještě před slavnostním uvedením do provozu.

Další reference

Chcete nezávazně poptat produkty, ceny, vybavení,...


Pište na
tep@enetex.cz

Volejte od 8 do 17
+420 557 423 311

Nebo použijte
> > > poptávkový formulář

> > > máme Vám zavolat?