Slavíme 20 let

Automatizace stáčení ředidel

Chcete nezávazně poptat produkty, ceny, vybavení,...


Pište na
tep@enetex.cz

Volejte od 8 do 17
+420 557 423 311

Nebo použijte
> > > poptávkový formulář

> > > máme Vám zavolat?

Investor: Synthon

Místo realizace: Blansko, Česká republika

Při výrobě léčebných přípravků ve firmě Synthon v Blansku pracují s rozpouštědly, které je potřeba skladovat a následně po použití ve výrobě spolu s dalšími látkami zase jímat jako kapalný odpad.


Nádoby skladu rozpouštědel jsou dvouplášťové se snímáním hladin a odsáváním výparů, které jsou napojeny na systém likvidace odplynů. Celá technologie včetně systému stáčení z kontejnerů je vybavena záchytnou vanou, stejně jako je tomu i u skladu a technologie pro stáčení kapalných odpadů.

Našim úkolem bylo vybavení této technologie řídícím systémem pro automatické řízení procesu včetně dodávky rozvaděče, snímačů hladin, tlakoměrů, akčních členů a kabelových rozvodů.

Snímače tlaků a hladin byly dodány v jiskrově bezpečném provedení, které byly přes jiskrově bezpečné oddělovače zapojeny do rozvaděče.

Jako akční členy byly použity armatury s pneumatickými ventily se solenoidy v nevýbušném provedení.

Galerie

Další reference

Chcete nezávazně poptat produkty, ceny, vybavení,...


Pište na
tep@enetex.cz

Volejte od 8 do 17
+420 557 423 311

Nebo použijte
> > > poptávkový formulář

> > > máme Vám zavolat?